Top
Şikayete Bağlı Suçlar
Türk Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar Listesi

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında cezaya konu eyleme maruz kalan kimse, altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.Şikayet hakkı olan birkaç kişiden birisi altı aylık süreyi geçirirse bundan dolayı diğerlerinin hakları düşmez.

Şikayete bağlı olan suçların listesi:

 1. Kasten Basit Yaralama (TCK 86/1,86/2)
 2. Taksirle yaralama (TCK 89/1)
 3. Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK104/1)
 4. Cinsel taciz (TCK 105)
 5. Mal varlığı itibariyle tehdit (TCK106/1, 2.cümle)
 6. Sair kötülük tehdidi (TCK106/1,2.cümle)
 7. Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK116)
 8. İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (TCK 117)
 9. Kişilerin Huzur ve Sükununu bozma (TCK 123/1)
 10. Hakaret (TCK 125/1, Kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret hariç)
 11. Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK132)
 12. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK 133)
 13. Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK134)
 14. Kullanma hırsızlığı (TCK 146)
 15. Mala zarar verme (TCK 151, hırsızlık amaçlıysa şikayet aranmaz)
 16. Hakkı olmayan yere tecavüz(TCK 154)
 17. Güveni kötüye kullanma (TCK 155/1)
 18. Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (TCK 160)
 19. Hırsızlık, Dolandırıcılık ve Karşılıksız yararlanma suçları kural olarak şikayete tabi değildir. Ancak ayrılık kararı verilmiş eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta yaşayan amca, hala, teyze, yeğen veya 2.derece kan hısımının zararına işlenmesi halinde şikayete tabi hale gelir.(TCK167/2)
 20. Açığa imzanın kötüye kullanılması(TCK 209)
 21. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK 233/1)
 22. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması(TCK 234/3)
 23. Ticari sır, bankacılık sırrı,müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK239, 4.fıkra hariç)
 24. Kişinin hatırasına hakaret suçu (TCK 130/1,2)
 25. Bilgi vermeme suçu (TCK 160/1)
 26. Hileli iflas suçu (TCK 161/1)
 27. Taksirle iflas suçu (TCK 162/1)
 28. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (TCK 233/1)
 29. İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu (TCK 167/2)
 30. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (TCK 239/1,2,3)

Av. Abdullah Fırat

Abdullah Fırat

Hukuk büromuz, kurucu avukatımız Av. Abdullah Fırat ve çalışma arkadaşları ile birlikte, ceza yargılamalarında hizmet vermektedir. Gerek sanık olarak yargılanan kişilere gerekse müşteki/mağdur olan kişilere avukatlık hizmeti veren hukuk büromuz, ceza davasının başlangıç aşaması olan soruşturma aşmasından kesinleşme aşamasına kadar müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.