Top

Fırat Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

"Avukat Abdullah Fırat"

Ceza hukuku diğer hukuk alanlarına göre ayrı bir konumdadır. Bunun nedeni ise sanık olarak yargılanan kişilerin, hapis cezası ile cezalandırılma ihtimalinin olmasıdır. Bu nedenle ceza davalarında bireylerin, ceza hukukunda uzmanlaşmış ve güncel Yargıtay kararlarını takip eden avukatla çalışması gerekmektedir.

Ceza davalarında müştekilerin yani şikayetçi olacak kişilerin, savcılık makamına yapacağı şikayet işleminde avukatlık hizmeti alması önem arz etmektedir. Şikayet dilekçende, şikayete konu olayın; yalın, anlaşılır olması gerekli olup kanunda yer alan hangi suça ilişkin şikayet başvurusunda bulunulduğu belirtilmelidir. Yine dilekçede, şikayete konu olay hakkında delillerin eklenmesi gerekli olup ayrıca toplanılması gerekli olan delillerin belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Savcılık makamına şikayet başvurusunda bulunacak kişilerin, çalışma alanı ceza hukuku olan bir avukatla çalışması önem arz etmektedir.

Ceza davalarında sanık olarak yargılanan kişilerin özellikle savunma konusunda bir avukat yardımı almaları gerekmektedir. Savunmanın yargılama aşamasında değiştirilmesi veya çelişkili şekilde beyanda bulunulması, sanık hakkında aleyhe sonuçlar doğmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle sanık olarak yargılanan kişilerin, soruşturma aşamasında şüpheli konumundayken, çalışma alanı ceza hukuku olan bir avukatla çalışması önem arz etmektedir.

Hukuk büromuz, kurucu avukatımız Av. Abdullah Fırat ve çalışma arkadaşları ile birlikte, ceza yargılamalarında hizmet vermektedir. Gerek sanık olarak yargılanan kişilere gerekse müşteki/mağdur olan kişilere avukatlık hizmeti veren hukuk büromuz, ceza davasının başlangıç aşaması olan soruşturma aşmasından kesinleşme aşamasına kadar müvekkillerine avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bize Ulaşabilirsiniz